Erhverv

 

Kvalitetssikring

Horsens Fugeentreprise ApS er medlem af FSO. Din sikring for høj kvalitet. 

Projekt 
Inden arbejdet opstartes gennemgåes fugeentreprisen med byggeledelsen.
De enkelte fugepositioner drøftes og det kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem det tilbudte og de reviderede tegninger og beskrivelser. 
I tilfælde af ændringer reguleres dette ved tillægs/fradrags priser via aftaleseddel.
Datablad vedr. påtænkte fugemasser der skal anvendes, afleveres til byggeledelsen, incl. kvalitetssikringshåndbog.
Herefter informeres de pågældende fugespecialister om arbejdsopgaverne samt entreprisernes generelle og specielle kvalitetskrav, herunder samtidig sikkerhedskrav/forholdsregler.


Modtagekontrol
Vi kontrollerer at, fugematerialerne fra leverandøren, ved leveringen, 

· Svarer til det bestilte 
· Emballagerne er ubeskadigede 
· Ikke er for gamle 
· Leveret mængde er korrekt

Materialerne opbevares inden døre, på firmaets lager i tørre lokaler og ved passende temperaturer.


Arbejdskraft 
Til fugearbejde vil der kun blive anvendt uddannede fugespecialister.

Ved arbejde med produkter, der kommer under arbejdstilsynets bestemmelser for Epoxy m.m., udføres dette kun af personel, der har gennemgået de fornødne sikkerhedskurser.Proceskontrolskema

F.S.O. 8.00 Skema: Driftsvejledning

F.S.O. 8.02 Skema: Driftsvejledning, fuger vådrum

Eftersynsskema

Vedligeholdelsesskema

F.S.O. 7.10 Standardforbehold

 

I øvrigt henviser vi til www.fugebranchen.dk for nærmere information.

 

 

 

Referencer